Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

04 Yanvar 2019

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun baş elmi işçisi, tarix üzrə elmlər doktoru, professor Solmaz Rüstəmova-Tohidinin hazırladığı “Əlimərdan bəy Topçubaşov. İstanbulda diplomatik görüşlər. 1918-1919-cu illər” kitabı işıq üzü görüb. S.Rüstəmova-Tohidi kitabın elmi redaktoru, ön söz və adlar göstəricisinin müəllifidir.

04 Yanvar 2019

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun baş elmi işçisi, tarix üzrə elmlər doktoru, professor Solmaz Rüstəmova-Tohidinin hazırladığı və rus dilində nəşr edilən “Алимардан бек Топчибашев. Армянский фактор в Бакинских событиях 1905-1906 и 1918 гг. Документы из Парижского архива” (Əlimərdan bəy Topçubaşov. Paris arxivindən sənədlər) kitabı işıq üzü görüb.

04 Yanvar 2019

 

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Ərəb filologiyası şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru Vilayət Cəfərin “İraq-Türkiyə poetik əlaqələri” kitabı işıq üzü görüb.

04 Yanvar 2019

AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun böyükelmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Zenfira Rüstəmovanın “İraq-türkman ləhcəsinin tədqiqi tarixi və dil xüsusiyyətləri” adlı kitabı işıq üzü görüb. Dörd fəsildən ibarət olan əsər İraqda yaşayan, azərbaycanca danışan, sayı iki milyon yarımı keçən türkman adlanan soydaşlarımızın ləhcəsi – dialekti barədə uğurlu tədqiqatdır.

Download Template Joomla 3.0 free theme.