xəbərlər

ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA “YAXIN ŞƏRQ BÖHRANI: XXI ƏSRİN ÇAĞIRIŞLARI VƏ MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN” MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS KEÇİRİLƏCƏK ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA “YAXIN ŞƏRQ BÖHRANI: XXI ƏSRİN ÇAĞIRIŞLARI VƏ MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN” MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS KEÇİRİLƏCƏK Oktyabrın 25-də AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş “Yaxın Şərq böhranı: XXI əsrin çağırışları və Müstəqil Azərbaycan” mövzusunda elmi konfrans keçiriləcək.
GÖRKƏMLİ ŞƏRQŞÜNAS ALİM AİDA İMANQULİYEVANIN ƏZİZ XATİRƏSİ EHTİRAMLA ANILIB GÖRKƏMLİ ŞƏRQŞÜNAS ALİM AİDA İMANQULİYEVANIN ƏZİZ XATİRƏSİ EHTİRAMLA ANILIB AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin kollektivləri, eləcə də Respublikanın qadın ictimaiyyətinin nümayəndələri oktyabrın 10-da II Fəxri Xiyabanda görkəmli şərqşünas alim Aida İmanquliyevanın məzarını ziyarət edib, xatirəsini dərin ehtiramla anıb, məzarı üzərinə əklillər qoyub, gül dəstələri düzüblər.
GÖRKƏMLİ ŞƏRQŞÜNAS AİDA İMANQULİYEVANIN XATİRƏSİ ANILDI GÖRKƏMLİ ŞƏRQŞÜNAS AİDA İMANQULİYEVANIN XATİRƏSİ ANILDI AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin kollektivləri sentyabrın 19-da II Fəxri Xiyabanda görkəmli şərqşünas alim Aida İmanquliyevanın məzarını ziyarət edib, xatirəsini dərin ehtiramla anıb, məzarı üzərinə əklillər qoyub, gül dəstələri düzüblər.
ELAN ELAN   GƏNC TÜRKOLOQLARIN I TÜRKOLOJİ QURULTAYIN 90 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNAN   MÜASİR TÜRKOLOJİ TƏDQİQATLAR: PROBLEM VƏ PERSPEKTİVLƏR   MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMI KONFRANS   21 - 22 noyabr 2016-ci il.  Azərbaycan, Bakı
“İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ QAFQAZ SİYASƏTİNDƏ DAĞLIQ QARABAĞ PROBLEMİ (1991-2005-Cİ İLLƏR)” ADLI KİITAB İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB “İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ QAFQAZ SİYASƏTİNDƏ DAĞLIQ QARABAĞ PROBLEMİ (1991-2005-Cİ İLLƏR)” ADLI KİITAB İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Sübhan Talıblının “İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində Dağlıq Qarabağ problemi (1991-2005-ci illər)” kitabı çapdan çıxıb.

Yeni Xəbər

Əlaqə

AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

  • Telefon: (994 12) 538-87-55
  • Faks: (994 12) 539-23-51

ictimai Şəbəkə