xəbərlər

Elvüsal Məmmədov. Tarixi və müasir kontekstdə dəyər (əxlaq) problemi: analitik-komparativ qeydlər. Elvüsal Məmmədov. Tarixi və müasir kontekstdə dəyər (əxlaq) problemi: analitik-komparativ qeydlər. AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Din və ictimai fikir tarixi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elvüsal Məmmədovun “Tarixi və müasir kontekstdə dəyər (əxlaq) problemi: analitik-komparativ qeydlər” kitabı çaprda çıxıb. Kitabda ilk növbədə dəyər anlayışı izah edilir, fərdi və sosial müstəvidə dəyərlərin əhəmiyyəti və funksiyaları, dəyərlərin mənbəyi göstərilir. Əxlaq və dəyərlər problemini tarixi-müqayisəli şəkildə təhlil edən müəllif Qərb və müsəlman rasional fikir tarixində əxlaq və dəyərlər mövzusunu nəzərdən keçirir. Əsərdə islamda əxlaqa münasibət, islam əxlaqının və islama görə mənəvi dəyərlərin səciyyəvi xüsusiyyətləri araşdırılır.
Əhməd Tutunci. Həyat dərslərim Əhməd Tutunci. Həyat dərslərim AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda müsəlman maarifçisi və xeyriyyəçisi Əhməd Tutuncinin “Həyat dərslərim” kitabı çapdan çıxıb. Əsəri ərəb dilindən Azərbaycan dilinə institutun Din və ictimai fikir tarixi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elvüsal Məmmədov tərcümə edib. Kitabda Əhməd Tutuncinin həyatı və fəaliyyəti haqqında məlumat verilir, həyat təcrübəsi onun öz dilindən nəql olunur. İraqlı alim Əhməd Tutunci ABŞ-da doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. O, elmi müstəvidə Liviya və Səudiyyə Ərəbistanında neft tədqiqatları mərkəzləri açmış, həm islama çağırış işi müstəvisində Ümumdünya Müsəlman Gəncliyi Assosiasiyasını yaratmış, həm də humanitar sahədəÜmimdünya İslam Xeyriyyə Təşkilatını təsis etmişdir. Onun yaratdığı qurumlar arasında həmtəsisçisi olduğu Beynəlxalq İslam Fikri İnstitutu da var. Əhməd Tutuncinin “Həyat dərslərim” kitabının ayrı-ayrı bölümlərində “Həmrəylik və fikir ayrılığı”, “Mömünlərin əməkdaşlığı”, “Dialoq sənəti”, “Söz və əməl”, “Şəffaflıq və aşkarlıq”, “Böyüklər və gənclər”, “İnkişaf edən liderlər”, “Rəqiblərə münasibət” və s. mövzulara toxunulur.
ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA OSMANLI HAKİMİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ URMİYA VƏ XALXAL BÖLGƏLƏRİNƏ AİD KİTAB ÇAP OLUNUB ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA OSMANLI HAKİMİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ URMİYA VƏ XALXAL BÖLGƏLƏRİNƏ AİD KİTAB ÇAP OLUNUB AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Türkiyə tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsinin elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Yaxşıxanım Nəsirovanın “Osmanlı hakimiyyəti dövründə Urmiya və Xalxal bölgələri (XVIII əsrin 20-ci illəri)” kitabı çapdan çıxıb. Monoqrafiyada Osmanlı hakimiyyəti dövründə tarixi Azərbaycan əraziləri olan Urmiya, Xalxal və Salmas bölgələrinin sosial-iqtisadi vəziyyəti, inzibati ərazisi, əhalisinin etnik-dini tərkibi araşdırılıb. İlk dəfə olaraq, Osmanlı arxiv sənədi – 1728-ci ilə aid “Urmiya və Xalxal livasının müfəssəl dəftəri” (maliyyə-vergi reyestri) əsasında XVIII əsrin üçüncü onilliyində bu bölgələrdə gedən demoqrafik proseslər müəyyən edilib, şəhər həyatı, kənd təsərrüfatının vəziyyəti, vəqf təsisatları və əhalidən toplanan vergilərlə bağlı mühüm statistik məlumatlar ümumiləşdirilərək tədqiq edilib. Bununla yanaşı, Türkiyə Respublikasının Başbakanlıq Osmanlı Arxivində saxlanılan, Azərbaycanın  orta əsrlər dövrü tarixi ilə bağlı onlarla digər sənəd və materiallara da müraciət olunub. Bu zəngin sənəd xəzinəsində son illərdə Azərbaycana aid bir sıra önəmli materialların aşkarlanması orta əsrlər Azərbaycan tarixinin tədqiqinə yönəlmiş yeni bir baxışın formalaşmasına şərait yaradır.
Əhməd Bəssam Sai. Qurani-Kərimin dili: ecazkarlıq, yoxsa sadəcə istedad? Əhməd Bəssam Sai. Qurani-Kərimin dili: ecazkarlıq, yoxsa sadəcə istedad? AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda suriyalı ərəbşünas Əhməd Bəssam Sainin “Qurani-Kərimin dili: ecazkarlıq, yoxsa sadəcə istedad?” kitabı çapdan çıxıb. Əsəri ərəb dilindən Azərbaycan dilinə institutun Din və ictimai fikir tarixi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elvüsal Məmmədov tərcümə edib. Ərəb poeziyası mütəxəssisi, folklorşünas Bəssam Sainin müəllifi olduğu kitabda Quranın dil ecazkarlığı mövzusu tədqiq edilir, ifadə bacarığının “bəşəri” və “ilahi” formalarından söz açılır, Quranın dilinin VII əsr üçün yeni olmağı, həmin dövrün ərəb dilindən yeniliyi ilə seçilməsi iddiası irəli sürülür.

Yeni Xəbər

Əlaqə

AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

  • Telefon: (994 12) 538-87-55
  • Faks: (994 12) 539-23-51

ictimai Şəbəkə