xəbərlər

ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNUN MÜLKİ MÜDAFİƏ QÜVVƏLƏRİNİN XƏBƏRDARLIQ VƏ TOPLANIŞ MƏŞQİ KEÇİRİLİB ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNUN MÜLKİ MÜDAFİƏ QÜVVƏLƏRİNİN XƏBƏRDARLIQ VƏ TOPLANIŞ MƏŞQİ KEÇİRİLİB   Oktyabrın 12-də AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun mülki müdafiə qüvvələrinin xəbərdarlıq və toplanış məşqi keçirilib. Məşqlərin mövzusu “Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı mülki müdafiə qüvvələrinin hazırlığının yoxlanılması” olub.
ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNUN KOLLEKTİVİ GÖRKƏMLİ ŞƏRQŞÜNAS AİDA İMANQULİYEVANIN DOĞUM GÜNÜNDƏ MƏZARINI ZİYARƏT ETDİ ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNUN KOLLEKTİVİ GÖRKƏMLİ ŞƏRQŞÜNAS AİDA İMANQULİYEVANIN DOĞUM GÜNÜNDƏ MƏZARINI ZİYARƏT ETDİ AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun kollektivi oktyabrın 10-da görkəmli şərqşünas, filologiya elmləri doktoru, professor Aida İmanquliyevanın anadan olmasının 79-cu ildönümündə alimin məzarını ziyarət edib, əklil qoydu. Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin deputatı, akademik Gövhər Baxşəliyeva çıxış edərək A.İmanquliyevanın həm bir alim kimi dünya şərqşünaslıq elminə böyük töhfələr verdiyini, həm də bir qadın və ana kimi Azərbaycan qadınına örnək bir ömür yaşadığını qeyd etdi.
AKADEMİK ŞAHİN MUSTAFAYEV PARİSDƏ BEYNƏLXALQ TƏDBİRLƏRDƏ İŞTİRAK EDİB AKADEMİK ŞAHİN MUSTAFAYEV PARİSDƏ BEYNƏLXALQ TƏDBİRLƏRDƏ İŞTİRAK EDİB AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun direktor müavini akademik Şahin Mustafayev oktyabr ayının 2-3 tarixlərində Parisdə “Fransa və Özbəkistan arasında mədəni irs körpüsü” adlı beynəlxalq elmi-mədəni forumunun işində iştirak edib. Forumda Özbəkistan və Fransa arasında çoxillik elmi-mədəni əlaqələr, Fransa alimlərinin Özbəkistan və Mərkəzi Asiya regionunda apardıqları elmi tədqiqatlar və arxeoloji qazıntılar, Özbəkistanın qədim və orta əsrlər tarixi və mədəniyyətinin öyrənilməsində əldə etdikləri nailiyyətlər və onların Avropada tanıdılması məsələləri geniş və hərtərəfli müzakirə edilib.
“İSLAM HƏMRƏYLİYİ VƏ AZƏRBAYCAN: REALLIQLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR” KİTABI NƏŞR EDİLİB “İSLAM HƏMRƏYLİYİ VƏ AZƏRBAYCAN: REALLIQLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR” KİTABI NƏŞR EDİLİB AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Din və ictimai fikir tarixi şöbəsinin əməkdaşlarının birlikdə hazırladıqları “İslam həmrəyliyi və Azərbaycan: reallıqlar və perspektivlər” kitabı çapdan çıxıb. Monoqrafiyada qarşıya qoyulan əsas məqsəd müasir dövrdə aktuallıq kəsb edən islam həmrəyliyi problemini Azərbaycan nümunəsi əsasında tədqiq etməkdir.
AKADEMİK ZIYA BÜNYADOVA HƏSR OLUNMUŞ KONFRANSIN MATERİALLARI ÇAP OLUNUB AKADEMİK ZIYA BÜNYADOVA HƏSR OLUNMUŞ KONFRANSIN MATERİALLARI ÇAP OLUNUB Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Şərqşünaslıq İnstitutunda akademik, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş “Müasir şərqşünaslığın actual problemləri” (“Ziya Bünyadov qiraətləri”) mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları işıq üzü görüb. Nəşrin redaksiya heyətini akademiklər İsa Həbibbəyli, Nərgiz Axundova, Nailə Vəlixanlı, Gövhər Baxşəliyeva və Şahin Mustafayev təşkil edirlər.

Yeni Xəbər

Əlaqə

AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

  • Telefon: (994 12) 538-87-55
  • Faks: (994 12) 539-23-51

ictimai Şəbəkə