xəbərlər

ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTU İLƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSITETİNİN NƏZDINDƏ KONFUTSİ İNSTİTUTU ARASINDA MÜQAVİLƏ IMZALANDI ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTU İLƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSITETİNİN NƏZDINDƏ KONFUTSİ İNSTİTUTU ARASINDA MÜQAVİLƏ IMZALANDI Noyabrın 23-də Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vey Cinhua AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda oldu.
ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA GƏNC TÜRKOLOQLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLİB ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA GƏNC TÜRKOLOQLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLİB AMEA-nın Rəyasət Heyətinin, akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun və Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təşkilatçılığı ilə  I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir türkoloji tədqiqatlar: problem və perspektivlər” mövzusunda gənc türkoloqların beynəlxalq elmi konfransı keçirilir.
ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA GƏNC TÜRKOLOQLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLƏCƏK ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA GƏNC TÜRKOLOQLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLƏCƏK Noyabrın 21-22-də AMEA-nın Rəyasət Heyətinin, akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun və Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təşkilatçılığı ilə  I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir türkoloji tədqiqatlar: problem və perspektivlər” mövzusunda gənc türkoloqların beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək.
“IX-X ƏSRLƏR AZƏRBAYCANLI HƏDİSŞÜNAS ALİM ƏHMƏD HARUN OĞLU ƏL-BƏRDİCİ (BƏRDƏLİ)” KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB “IX-X ƏSRLƏR AZƏRBAYCANLI HƏDİSŞÜNAS ALİM ƏHMƏD HARUN OĞLU ƏL-BƏRDİCİ (BƏRDƏLİ)” KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru İlkin Əlimuradovun “IX-X əsrlər azərbaycanlı hədisşünas alim Əhməd Harun oğlu əl-Bərdici (Bərdəli)” kitabı işıq üzü görüb.
“ORTA ƏSRLƏR AZƏRBAYCAN TARİXİNƏ AİD ƏRƏB MƏNBƏLƏRİNDƏN SEÇMƏLƏR” KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB “ORTA ƏSRLƏR AZƏRBAYCAN TARİXİNƏ AİD ƏRƏB MƏNBƏLƏRİNDƏN SEÇMƏLƏR” KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda “Orta əsrlər Azərbaycan tarixinə aid ərəb mənbələrindən seçmələr” kitabı işıq üzü görüb. Kitabda təqdim olunan seçmələrin tərcüməsini, qeyd və şərhlərin yazılması və tərtibini İnstitutun böyük elmi işçisi t.ü.f.d. Nüşabə Bayramlı həyata keçirib.

Yeni Xəbər

Əlaqə

AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

  • Telefon: (994 12) 538-87-55
  • Faks: (994 12) 539-23-51

ictimai Şəbəkə