xəbərlər

Teymur Sadıqovun ibrişünaslığa növbəti töhfəsi – “Tanax”ın üçüncü hissəsi çapa hazırdır Teymur Sadıqovun ibrişünaslığa növbəti töhfəsi – “Tanax”ın üçüncü hissəsi çapa hazırdır Azərbaycanda ibrişünaslıq üzrə dəyərli tədqiqatları və tərcümələri ilə tanınan mütəxəssis – AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Mənbəşünaslıq və yazılı abidələrin tədqiqi və nəşri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Teymur Sadıqov bu sahəyə yeni əhəmiyyətli töhfəsini vermək ərəfəsindədir.
TARİXÇİ ALİM HÜSEYN DƏLİLİNİN ŞƏXSİ ARXİVİ VƏ KİTABXANASI ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNA TƏQDİM EDİLİB TARİXÇİ ALİM HÜSEYN DƏLİLİNİN ŞƏXSİ ARXİVİ VƏ KİTABXANASI ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNA TƏQDİM EDİLİB Tanınmış tarixçi alim Hüseyn Dəlilinin şəxsi arxivində olan kitab və əlyazmaların bir qismi AMEA-nın akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutuna təqdim  edilib. Bu münasibətlə iyunun 28-də Şərqşünaslıq İnstitutunda tədbir keçirilib.
ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞI STOKHOLMDA KEÇİRİLƏN BEYNƏLXALQ KONFRANSDA MƏRUZƏ EDİB ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞI STOKHOLMDA KEÇİRİLƏN BEYNƏLXALQ KONFRANSDA MƏRUZƏ EDİB AMEA-nın akad. Z.M.Bünyadov adına  Şərqşünaslıq İnstitutunun Şərqşünaslıq elminin tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsinin  aparıcı elmi işçisi, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Lalə Mikayılzadə iyunun 25-də İsveçin paytaxtı Stolkholmda keçirilən və Əhməd Cavadın 130 illik yubileyinə həsr olunan “Yol ver Türkün bayrağına! ” adlı XXVII Beynəlxalq elmi konfransda onlayn şəkildə iştirak edib.
ŞƏRQŞÜNAS ALİMİN MƏQALƏSİ TÜRKİYƏNİN 70-DƏN ARTIQ SAYT VƏ QƏZETİNDƏ YAYIMLANIB ŞƏRQŞÜNAS ALİMİN MƏQALƏSİ TÜRKİYƏNİN 70-DƏN ARTIQ SAYT VƏ QƏZETİNDƏ YAYIMLANIB AMEA-nın akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sübhan Talıblının 26 iyun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü münasibətilə yazdığı “Azerbaycan ordusunun tarihinə bir bakış” adlı məqaləsi Türkiyənin 70-dən artıq sayt, qəzet və informasiya agentliklərində nəşr olunub. Bu sırada turknewsgazetesi.com, 1453kralmedya.com, ekonomikgazete.com, efsanegazete.com, yeniekipgazetesi.com, sunucugazetesi.com, globalgazetesi.com, gorevgazetesi.com, orduhakimiyet.com və s.-ni qeyd etmək olar.
FD 1.18 Dissertasiya şurasında Cəmilə Vaqif qızı Dəmirovanın müdafiəsi keçiriləcək 30 iyun 2022-ci il saat 14.00-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.18 Dissertasiya şurasının iclasında 5718.01 – “Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı)” ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

Yeni Xəbər

Əlaqə

AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

  • Telefon: (994 12) 538-87-55
  • Faks: (994 12) 539-23-51

ictimai Şəbəkə