xəbərlər

ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞI BEYNƏLXALQ KONFRANSDA MƏRUZƏ EDİB ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞI BEYNƏLXALQ KONFRANSDA MƏRUZƏ EDİB AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Gülər Qafqazlı görkəmli gürcü filosofu, ictimai xadim, professor Mixeil Maxaradzenin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda zoom vasitəsi ilə iştirak edib. Gülər Qafqazlı konfransda “XIX-XX əsrlərdə Borçalı zadəganları” mövzusunda məruzə edib. Azərbaycanla yanaşı Gürcüstanın tarixində mühüm rol oynayan Borçalı zadəganlarına həsr olunmuş məruzədə görkəmli zadəgan ailəsinin nümayəndələrindən Emin ağa Acalov, İsrafil ağa Acalov, Nayvəli oğulları, Ağa bəy Yadigarov və s.-nin fəaliyyətləri işlqlandırılıb.
ŞƏRQŞÜNAS ALİM BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA NİZAMİ ƏSƏRLƏRİNİN YENİ AUDİTORİYASINDAN DANIŞIB ŞƏRQŞÜNAS ALİM BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA NİZAMİ ƏSƏRLƏRİNİN YENİ AUDİTORİYASINDAN DANIŞIB Şərqşünaslıq İnstitutunun İran filo­logiyası şöbəsinin kiçik elmi işçisi Fidan Nəsirova bir neçə beynəlxalq konfransda iştirak edib. F.Nəsirova oktyabrın 10-da Ankarada (Türkiyə) keçirilən “İCESSER”  II Beynəlxalq sosial elmlər, iqtisadiyyat, idarəetmə və təhsil tədqiqatları konfransında “Aləmə xəzinələr saçdı Gəncədən, beş xəzinə yaratdı xalis incidən” adlı məruzə ilə çıxış edib. Məruzədə  ədəbi-bədii düşüncənin məcrasını dəyişən, Nizami yaradıcılığının zirvəsi sayılan “Xəmsə”nin Şərq ədəbiyyatına təsir dairəsindən, müxtəlif  zamanların məşhur söz ustadlarının  ilham mənbəyinə çevrilmiş bu ölməz sənət əsərinə yazılmış nəzirələrdən söhbət açılıb, Bu ədəbi məktəbin Əmir Xosrov Dəhləvi, Xacu Kirmani, Əbdürrəhman Cami, Əşrəf Marağalı, Əlişir Nəvai kimi davamçılarının yaratdıqları “Xəmsə”lərin özünəməxsus, fərqli xüsusiyyətləri qabardılıb.
CABİR AĞA OĞLU İSKƏNDƏRLİ  (1940-2020) CABİR AĞA OĞLU İSKƏNDƏRLİ (1940-2020) Noyabrın 27-də tanınmış ərəbşünas tarixçi Cabir Ağa oğlu İskəndərlinin vəfatının 1 ili tamam olur. Dəyərli şərqşünas alimi ölümünün il dönümündə bir daha xatırlamaq istədik.   Cabir Ağa oğlu İskəndərli (İskəndərov) 1940 ildə Bakı şəhərində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1958 ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin Ərəb bölməsinə daxil olub. Ali təhsilini uğurla bitirdikdən sonra dövlət təyinatı ilə Misir Ərəb Respublikasına ezam olunub və orada SSRİ energetika nazirliyi xətti ilə əsrin ən nəhəng tikintilərindən olan Nil çayında Əsvan su bəndinin tikintisində 1964-1968 illərdə ərəb dili tərcüməçisi kimi calışıb. Növbəti dəfə ərəb ölkəsinə uzun müddətli ezamiyyət Cabir müəllimin həyatında bir daha iyirmi il sonra baş verib – 1988-1991 illərdə o Suriya Ərəb respublikasında üç il tərcüməçi işləyib.
YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA ƏRAZİ PARTİYA TƏŞKİLATININ HESABAT-SEÇKİ İCLASI KEÇİRİLİB YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA ƏRAZİ PARTİYA TƏŞKİLATININ HESABAT-SEÇKİ İCLASI KEÇİRİLİB Noyabrın 22-də Yeni Azərbaycan Partiyasının AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda ərazi partiya təşkilatının hesabat-seçki yığıncağı keçirilib. Toplantıda Şərqşünaslıq İnstitutunun baş direktoru, akademik Gövhər Baxşəliyeva, YAP Yasamal rayon təşkilatının sədri Bəxtiyar Nəbiyev, təşkilatın baş məsləhətçisi  Elnarə Mustafayeva və Şərqşünaslıq İnstitutunda ərazi partiya təşkilatının üzvləri iştirak edirdilər.
ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA MƏRKƏZİ ASİYADA TƏHLÜKƏSİZLİK PROBLEMLƏRİNƏ DAİR KİTAB ÇAP OLUNUB ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA MƏRKƏZİ ASİYADA TƏHLÜKƏSİZLİK PROBLEMLƏRİNƏ DAİR KİTAB ÇAP OLUNUB AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda  “Müasir Mərkəzi Asiyada təhlükəsizlik problemləri” kitabı çap olunub. Kitabın müəllifi Şərqşünaslıq İnstitutunun Mərkəzi Asiya ölkələri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rauf Qarayev, elmi redaktoru Şərqşünaslıq İnstitutunun baş direktoru, akademik Gövhər Baxşəliyevadır. Monoqrafiyada Azərbaycan elmində və ədəbiyyatında ilk dəfə sistemləşdirilmiş şəkildə Mərkəzi Asiya regionunda təhlükəsizlik problemləri tədqiq edilib. Bu, müasir Mərkəzi Asiya regionunun böyük geosiyasi və geostrateji əhəmiyyəti ilə bağlıdır.

Yeni Xəbər

Əlaqə

AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

  • Telefon: (994 12) 538-87-55
  • Faks: (994 12) 539-23-51

ictimai Şəbəkə