xəbərlər

ŞƏRQŞÜNAS ALİM BEYNƏLXALQ ELMİ JURNALIN İDARƏ HEYƏTİNDƏ ŞƏRQŞÜNAS ALİM BEYNƏLXALQ ELMİ JURNALIN İDARƏ HEYƏTİNDƏ AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutun İran filologiyası şöbəsinin böyük elmi işçisi, f.ü.f.d. Şəmsi Pənahoğlu ABŞ-da nəşr olunan nüfuzlu "Ədəbiyyat və İncəsənətlər" beynəlxalq elmi jurnalının idarə heyətinə üzv, eyni zamanda ekspert seçilib.  
AKADEMİK ALEKSANDR KUDELİN VƏ PROFESSOR BƏXTİYAR BABACANOV ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA OLDUlAR AKADEMİK ALEKSANDR KUDELİN VƏ PROFESSOR BƏXTİYAR BABACANOV ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNDA OLDUlAR Oktyabrın 16-17-də Bakıda keçirilmiş “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” “(Ziya Bünyadov qiraətləri)” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın iştirakçılarından tanınmış alimlər - Rusiya Elmlər Akademiyasının  A.M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunun direktoru akademik Aleksandr Kudelin və Özbəkistan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı professor Bəxtiyar Babacanov oktyabrın 18-də AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda oldular.
“MÜASİR ŞƏRQŞÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” (ZİYA BÜNYADOV QİRAƏTLƏRİ) ADLI BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇİRİLİB “MÜASİR ŞƏRQŞÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” (ZİYA BÜNYADOV QİRAƏTLƏRİ) ADLI BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇİRİLİB Oktyabrın 16-da AMEA-nın Əsas binasında bu qurumun Rəyasət Heyəti, akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu və Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” (Ziya Bünyadov qiraətləri) mövzusunda beynəlxalq konfrans işə başlayıb. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil dövlətimizin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyublar.
“MÜASİR ŞƏRQŞÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRI” (ZİYA BÜNYADOV QİRAƏTLƏRİ) MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇİRİLƏCƏK “MÜASİR ŞƏRQŞÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRI” (ZİYA BÜNYADOV QİRAƏTLƏRİ) MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇİRİLƏCƏK 16-17 oktyabr 2017-ci il tarixində AMEA-nın Rəyasət Heyəti, akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu və Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” (Ziya Bünyadov qiraətləri) mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
GÖVHƏR BAXŞƏLİYEVA TEHRANDA İƏT Pİ İCRAİYYƏ KOMİTƏSİNİN 38-Cİ İCLASINDA İŞTİRAK EDİB GÖVHƏR BAXŞƏLİYEVA TEHRANDA İƏT Pİ İCRAİYYƏ KOMİTƏSİNİN 38-Cİ İCLASINDA İŞTİRAK EDİB Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan parlamentinin İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Parlament İttifaqında (İƏT Pİ) nümayəndə heyətinin rəhbəri, AMEA akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, akademik Gövhər Baxşəliyeva oktyabrın 7-8-də İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehranda keçirilən İƏT Pİ İcraiyyə Komitəsinin 38-ci iclasında iştirak edib.Tədbirdə ilk olaraq büro üzvləri seçilib, katibliyin hesabatı dinlənilib, İƏT Pİ-nin qəbul etdiyi qətnamələrin yerinə yetirilməsi ilə bağlı atılacaq addımlar müzakirə edilib. Daha sonra 4 ixtisaslaşmış komitənin yığıncaqlarının gündəlik layihələri tərtib edilib, yardımçı orqanların növbəti yığıncaqlarının gündəlikləri qəbul edilib.

Yeni Xəbər

Əlaqə

AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

  • Telefon: (994 12) 538-87-55
  • Faks: (994 12) 539-23-51

ictimai Şəbəkə