Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Elmi istiqamətlər

• Şərq ölkələrinin ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni inkişafının qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi;

• Şərq xalqlarının tarixi, filoloji, dini-fəlsəfi irsinin tədqiqi; yazılı abidələrin araşdırılması, tərcüməsi

və nəşri;

• Şərq-Qərb sivilizasiyalararası münasibətlərin öyrənilməsi;

• Azərbaycan və Şərq xalqlarının tarixi-mədən əlaqələrinin tədqiqi;

• Müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə Şərq ölkələri arasında siyasi, iqtisadi, diplomatik və mədəni münasibətlərin araşdırılması və onlara dair proqnoz və tövsiyələrin hazırlanması.

Download Template Joomla 3.0 free theme.