Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

28 İyun 2019

2019-cu il iyulun 1-də AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda görkəmli Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş növbəti seminar keçiriləcək. Seminarda AMEA Rəyasət Heyətinin elmi katibi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sərxan Xavəri “İmadəddin Nəsimi: Sənət və təriqət bütövlüyünün fəlsəfi poeziya zirvəsi” mövzusunda məruzə edəcək.
Tədbir Şərqşünaslıq İnstitutunun akt zalında (H.Cavid prospekti 117, VII mərtəbə) saat 11:00-da başlanacaq.

22 İyun 2019

İyunun 19-21-də Rusiya  Federasiyasının  Sankt-Peterburq  şəhərində akademik  V.V. Bartoldun 150 və Sankt-Peterburq Universitet Kitabxanasının şərq kolleksiyasının 200 illiyinə həsr olunmuş Asiya və Afrika ölkələrinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı üzrə XXX beynəlxalq elmi konqres keçirilib.

Konqres Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.

ABŞ, Türkiyə, Yaponiya, Gürcüstan, İtaliya, İngiltərə, Çin və digər ölkələrdən alimlərin qatıldığı tədbirdə ölkəmizi AMEA akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq, A.Bakıxanov adına Tarix, M.Füzuli adına Əlyazmalar, Arxeologiya və Etnoqrafiya və Dilçilik İnstitutlarının əməkdaşları təmsil ediblər.

03 İyun 2019

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Din və ictimai fikir tarixi şöbəsinin müdiri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Esmeralda Həsənovanın  rus dilində “Типология и различные модификации идеологии национализма в Турции” (“Türkiyədə millətçilik ideologiyasının müxtəlif tipologiyası və modifikasiyası”) kitabı işıq üzü görüb.

Tədqiqatda Osmanlı imperiyasının süqutu və Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranması dövründən etibarən Türkiyədə millətçilik ideologiyasının və onun təzahürlərinin tarixi aspektləri, fenomenologiyası və formalaşması təhlil edilir. Tədqiqatda bu nəticəyə gəlinir ki, Türkiyədə millətçiliyin bütün növləri üçün ümumi cəhət onların islam-türk sintezi vahid konseptual əsasına və ideologiyasına söykənməsidir.

Əsər 15 fəsildən ibarətdir. Fəsillərdə Türkiyədə millətçiliyin ilkin modeli – türkçülük, eləcə də Kamalizm ideologiyası və millətçiliyin bu modelinin Atatürkçülüyə transformasiyası, konservativ millətçilik, liberal millətçilik, irqçilik, etnik millətçilik və s. mövzulara toxunulur.

 

27 May 2019

AMEA akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Ərəb ölkələri tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fərda Əsədovun “Xəzərlər və Azərbaycan” kitabı işıq üzü görüb.

Kitab VII-X əsrlərdə xəzər türklərinin Azərbaycan tarixindəki roluna həsr edilib. Əsərdə ərəb işğallarından öncə xəzərlərin Cənubi Qafqazda baş verən hərbi-siyasi hadisələrdəki roluna və onların bu bölgədəki siyasi nüfuzuna qiymət verilir, yazılı tarixi mənbələrin müqayisəli təhlili əsasında ərəblərə qarşı müqavimətin təşkilində Qafqaz Albaniyası və Xəzər xaqanlığı arasındakı münasibətlərə yenidən nəzər salınır. Həmçinin ərəb-xəzər hərbi qarşıdurmasından sonra üç yüz il ərzində Azərbaycanın şimalında tarixi və iqtisadi məkanın formalaşması prosesində Xəzər dövlətinin əhəmiyyəti təhlil edilir və bu məsələ ilə bağlı yeni baxış əsaslandırılır.

Əsər Azərbaycan və xəzər türklərinin tarixini öyrənən tədqiqatçılar, tələbələr və Cənubi Qafqaz tarixi ilə maraqlanan geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulub.

Download Template Joomla 3.0 free theme.