Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

FD 1.18 Dissertasiya şurasında Cəmilə Vaqif qızı Dəmirovanın müdafiəsi keçiriləcək

24 İyun 2022

30 iyun 2022-ci il saat 14.00-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.18 Dissertasiya şurasının iclasında 5718.01 – “Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı)” ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

 

 

 

 

İddiaçı:                                   Cəmilə Vaqifqızı Dəmirova

Elmi rəhbərlər                       AMEA-nın həqiqi üzvü, filologiya

elmləri doktoru, professor

Rafael Baba oğlu Hüseynov

 

Filologiya elmləri doktoru, professor

Aida Şahlar qızı Qasımova

 

 

Rəsmi opponentlər:               filologiya elmləri doktoru, professor

Qaley Əli oğlu Allahverdiyev

 

filologiya elmləri doktoru, dosent

Mahirə Həmid qızı Quliyeva

 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Zenfira Ədhəm qızı Şıxəlibəyli

 

 

 İxtisas:                           5718.01 – “Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı)” 

 Elm sahəsi:                    Filologiya

 

Mövzu:       ƏRƏBDİLLİ KLASSİK ŞƏRQ ƏDƏBİYYATINDA AZADFİKİRLİLİK VƏ

ŞÜUBİ CƏRƏYANI

 

 

 

Dissertasiya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində yerinə yetirilmişdir.

 

 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının tam mətni:                                     


Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: İngilis dilində

 

 

Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək Zoom üzərindən iclasa qoşula bilərlər.

 

https://us06web.zoom.us/j/2047805875?pwd=Z1ZIQklWK0ZIN1JmY3d4Rk9QVVVkQT09

 

ID:  204 780 5875

 

Parol: SMw7qJ

 

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.