Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ŞƏRQŞÜNAS ALİMİN MƏQALƏSİ RUSİYADA NÜFUZLU JURNALDA DERC EDİLİB

05 Oktyabr 2020

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Şərq-Qərb şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Səbinə Nemətzadənin “Türk-islam miniatür sənətinin tarixi təşəkkül mərhələləri və üslubiyyatı” (“Исторические этапы становления и стилистика тюрко-исламского миниатюрного искусства”) adlı məqaləsi Rusiyada nəşr edilən və Web of Science, Scopus və digər nüfuzlu beynəlxalq bazalara daxil olan “Voprosı istorii” jurnalında dərc edilib.

Məqalədə Türk-İslam miniatür sənətinin dünya mədəniyyəti tarixindəki yeri və rolu təsbit edilir, onun tarixi mərhələləri və üslublarından bəhs olunur.   Türk-İslam dövlətlərində fərqli və ortaq dəyərləri ilə inkişaf edən məşhur türk-İslam miniatür məktəbləri tədqiqatın əsas obyektidir.

Download Template Joomla 3.0 free theme.