Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

FD 1.18 Dissertasiya şurasında Şıxəli Hümmətağa oğlu Əliyevin müdafiəsi keçiriləcək

30 Sentyabr 2023

23 oktyabr 2023-cü il saat 11.00-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.18 Dissertasiya şurasının iclasında 5718.01 – “Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı)” ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

 

 

İddiaçı:                                   Şıxəli Hümmətağa oğlu Əliyev

Elmi rəhbər                             AMEA-nın həqiqi üzvü, filologiya

         elmləri doktoru, professor

         Rafael Baba oğlu Hüseynov

 

Rəsmi opponentlər:            filologiya elmləri doktoru, professor

                                              Qaley Əli oğlu Allahverdiyev 

     

                                 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

                                 Ruhəngiz Aydın qızı Cümşüdlü

 

                                 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

                                 Faiq Qara oğlu Əliyev

 

 İxtisas:                                 5718.01 – “Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı)” 

 Elm sahəsi:                          Filologiya

 

Mövzu:                                  “ƏRƏB POETİK ƏNƏNƏLƏRİNİN FORMALAŞMASINDA İMRUL-QEYSİN ROLU”

 

Dissertasiya işi Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində yerinə yetirilmişdir.

 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının tam mətni: 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

Download Template Joomla 3.0 free theme.